Velkommen til Varteig Menighetsblad

Her kan du lese den siste utgaven av bladet vårt.

Du kan også lese samtlige mer enn 300 tidligere utgaver, fra starten i 1973 frem til nå.

Bladene er lagret i PDF-format.

 

 

Varteig Menighetsblad

Ingaveien 33, 1735 Varteig

Redaktør/web-redaktør:

Ketil Strebel

Menighetsblad for

Varteig og Hafslundsøy