Gudstjenester i kirkene våre

8. mars - 24. mai 2020

 

 

 

 

 

Søndag 8. mars

2. søndag i fastetiden

Matt 15,21–28

1 Mos 32,24–30 og Jak 1,2–8

Varteig kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen. Tårnagenter. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

 

 

Søndag 15. mars

3. søndag i fastetiden

Luk 11,14-28

1 Sam 18,6-14 og Ef 5,1-2.8-11

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudsteneste. Offer til konfirmant­­­arbeidet i Varteig sokn. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

 

 

 

Søndag 22. mars

Maria budskapsdag

Luk 1,26-38

Jes 7,10-14 og Gal 4,4-7

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Stiftelsen Kirkelig ressurssenter.

 

 

 

Søndag 29. mars

4. søndag i fastetiden

Joh 11,45-53

1 Mos 22,1-14 og Hebr 4,14-16

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 5. april

Palmesøndag

Joh 12,12-24

2 Mos 12,21-28 og Ef 2,12-18

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved menighets­pedagog Julie Karense Karstensen og vikar. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

 

 

 

Torsdag 9. april

Skjærtorsdag

Matt 26,17-30

2 Mos 12,1.3-8.11-14 og 1 Kor 5,6b-8

Varteig kirke kl. 18.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Fredag 10. april

Langfredag

Mark 14,26-15,37

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.

 

 

 

Søndag 12. april

Påskedag

Luk 24,1-9

Salme 118,14-24 og 1 Kor 15,1-11

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

 

 

Søndag 19. april

2. søndag i påsketiden

Joh 21,1-14

Jes 43,10-13 eller Apg 1,1-5 og 1 Kor 15,12-21

Hasle menighetssenter kl. 10.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til speiderne på Hasle.

Jakten på Varteigtrollet etter gudstjenesten.

 

 

 

Søndag 26. april

3. søndag i påsketiden

Joh 10,11-18

Esek 34,11-16 eller Apg 2,36-41 og 1 Pet 2,20-25

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen. Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer til KRIK - Kristen Idrettskontakt.

 

 

 

Søndag 3. mai

4. søndag i påsketiden

Joh 16,16-22

Jes 54,7-10 eller Apg 9,36-43 og Fil 3,12-14

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

 

Søndag 10. mai

5. søndag i påsketiden

Joh 15,1-8

Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35 og Rom 11,13-20

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til Skømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

 

 

 

Søndag 17. mai

Grunnlovsdag

Salme 127,1-3

Apg 17,22-25 og/eller 26-31 og Luk 1,50-53

Varteig kirke kl. 11.30:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetes barne- og ungdomsarbeid.

 

 

 

Torsdag 21. mai

Kristi himmelfartsdag

Mark 16,19-20

Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11 og Ef 4,7-10

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 24. mai

Søndag før pinse

Joh 15,26-27

Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14 og 1 Pet 4,7-11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid. D. Levinsen. Offer til IKO - Kristelig pedagogisk senter.