Gudstjenester i kirkene våre

24. mai - 30. august 2020

 

 

 

Søndag 17. mai

Grunnlovsdag

Salme 127,1-3

Apg 17,22-25 og/eller 26-31 og Luk 1,50-53

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

 

 

 

 

Torsdag 21. mai

Kristi himmelfartsdag

Mark 16,19-20

Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11 og Ef 4,7-10

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

.

 

 

 

Søndag 24. mai

Søndag før pinse

Joh 15,26-27

Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14 og 1 Pet 4,7-11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til IKO - Kristelig pedagogisk senter.

 

 

 

Søndag 31. mai

Pinsedag

Joh 20,19–23

1 Mos 2,4–9 og Apg 2,1–11 eller Rom 8,9–11

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til KFUK-M Østfold krets.

 

 

 

Søndag 7. juni

Treenighetssøndag

Matt 28,16–20

5 Mos 6,4–9 og 1 Pet 2,4–10

(Varteig kirke) kl. 11.00:

Friluftsgudstjeneste i «Snøfonna». Skaperverkets dag. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 14. juni

2. søndag i treenighetstiden

Matt 3,11–12

2 Mos 14,15–22 og Tit 3,4–7

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 21. juni

3. søndag i treenighetstiden

Luk 14,15–24

Jes 25,6–9 og Åp 19,5–9

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 28. juni

4. søndag i treenighetstiden

Mark 10,17–27

1 Mos 25,27–34 og 1 Kor 9,24–27

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til Stenbekk misjonssenter.

 

 

 

Søndag 5. juli

5. søndag i treenighetstiden

Matt 7,15–20

Jer 23,16–24 og 1 Joh 4,1–6

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

 

 

 

Søndag 12. juli

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

Luk 5,1–11

1 Mos 12,1–4 og Rom 1,1–7

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 19. juli

7. søndag i treenighetstiden

Luk 15,1–10

1 Mos 16,1–13 og 1 Joh 4,7–10

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til konfirmant­arbeidet i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 26. juli

8. søndag i treenighetstiden

Matt 6,19–24

2 Mos 32,1–4.30–35 og 1 Joh 2,15–17

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 2. august

9. søndag i treenighetstiden

Matt 11,28–30

Hos 6,1–3 og Rom 8,31–39

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 9. august

10. søndag i treenighetstiden

Luk 5,27–32

Salme 32,1–11 og 1 Pet 3,8–13

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 16. august

11. søndag i treenighetstiden

Matt 23,37–39

Jes 64,6b–65,2 og Rom 9,2–5; 10,1–4

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til Normisjon, region Østfold.

 

 

Søndag 23. august

12. søndag i treenighetstiden

Matt 6,24–34

Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 30. august

13. søndag i treenighetstiden

Matt 25,14–30

Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11

Varteig kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.